AB03-frozen-words.jpg


Gestolde woorden;
Ooit geschreven woorden door mensen van heel vroeger.

Koppen van snippers in leporelloboek.2008.

start slide show