AI_13-bagage.jpg

Bagage voor de laatste reis;

Aan veertien personen tussen de 8 en 90 jaar is gevraagd bagage te kiezen voor ‘de laatste reis,’ de reis na de dood.

Ieder mocht naast een kleur en een stuk muziek vijf dingen kiezen uit wat er in de wereld aanwezig is. Deze vraag leidde vaak tot mooie intense gesprekken over leven en dood.
De opvattingen over wat er al dan niet na de dood komt lopen zeer uiteen.
Alle personen hebben hun keuze gemaakt.
Het resultaat is te zien in de doorzichtige tassen en na te lezen in een boekwerkje

start slide show